Ballkani Perëndimor, 9 vende të BE për “integrimin e përshpejtuar”

Austria, Italia, Sllovenia, vendet e Grupit të Vishegradit dorëzuan në Bruksel propozimin e tyre “për të përmirësuar procesin dhe integrimin e qëndrueshëm dhe të përshpejtuar të Ballkanit Perëndimor”. Në dokument propozohet që një “qasje e zgjeruar” të bazohet në “ruajtjen e parimeve ekzistuese”: anëtarësimin e plotë si qëllimin përfundimtar, përqendrimin në fushat themelore, një proces pranimi të bazuar në rezultatet e arritura, kushtet e rrepta dhe të drejta, forcimin e bashkëpunimit rajonal dhe marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë dhe të jenë në përputhje me kornizat e negociatave para-ekzistuese.

“Reforma e brendshme e BE-së nuk mund të jetë parakusht për zgjerim. Dera jonë mbetet e hapur, ” thuhet në dokumentin që Tanjug kishte qasje. Propozimi i nëntë shteteve anëtare përfshin gjithashtu pesë objektiva themelorë, i pari i të cilave është forcimi i besueshmërisë së proceseve të anëtarësimit dhe bashkëpunimit ndërinstitucional. E dyta ka të bëjë me “mirëmbajtjen dhe përshpejtimin e përparimit në reforma”, me fokus në sundimin e ligjit. “Procesi duhet të jetë më gjithëpërfshirës dhe më pak i hollësishëm. Negociatat duhet të sigurojnë përgatitje më të mirë për anëtarësimin në BE dhe të çojnë në përfitime më të prekshme për qytetarët gjatë procesit”, thuhet në dokument.

Objektivi i pestë është “angazhimi më aktiv” i BE-së dhe shteteve anëtare në pranimin e Ballkanit Perëndimor, si dhe koherencën më të mirë të partnerëve në Ballkanin Perëndimor kur bëhet fjalë për “integrimin në BE si qëllimin e tyre strategjik”. Debati i ri mbi ndryshimin e metodologjisë së pranimit të Ballkanit Perëndimor propozon grupimin e kapitujve të negociatave në fushat thelbësore, strukturimin më të mirë të kapitujve 23 dhe 24 mbi sundimin e ligjit, si dhe dhënien e “stimujve më të fortë” për të përparuar në negociata të qarta përfitime për qytetarët e vendeve në proces.

“Stimujt politikë” propozohen në formën e një takimi vjetor të liderëve të BE me udhëheqësit e Ballkanit Perëndimor dhe rritjen e përfaqësimit të përfaqësuesve rajonalë në takimet informale ministrore të BE, komitetet dhe grupet e punës. “Stimujt financiarë efektivë dhe të synuar duhet të shpërblejnë dhe lehtësojnë përparimin”, thuhet në tekstin e nënshkruar nga nëntë vendet anëtare të BE-së.

Kërkohet mbështetje më e fortë financiare për rajonin, rritja e investimeve dhe ngushtimi i hendekut ekonomik dhe të zhvillimit midis BE-së dhe Ballkanit Perëndimor. Komisionit Evropian i kërkohet të paraqesë, më qartë, më lehtë, krahasimin dhe matjen e vlerësimeve të përparimit të zbatimit të kritereve të BE-së nga vendet në procesin e pranimit. “Përmirësimi i vlerësimit të procesit të reformës gjithashtu duhet të përfshijë ndikimin real të masave të reformës në terren,” thuhet në propozim.

Propozimet përfshinin mbajtjen e një “Konference për Evropën” në vendet e rajonit, disa nisma të përbashkëta nga Parlamenti Evropian dhe parlamentet kombëtare të shteteve anëtare dhe Ballkanit Perëndimor, si dhe pjesëmarrja e rajonit në një “Konferencë mbi ardhmërinë e Evropës”, e planifikuar të mbahet në dy vjetët e ardhshëm vit me qëllim të reformave, unitetit më të madh dhe funksionimit më të mirë të Unionit. Komisioni Evropian njoftoi se do të dalë gjatë janarit me propozimin e tij për një metodologji të re të zgjerimit, e cila duhet të jetë baza për debate të mëtejshme dhe ndërtimin e konsensusit brenda BE për të ardhmen e politikës së zgjerimit, transmeton KosovaPress.

SHKARKO APP