Emrat e plotë/ Avokati i Popullit publikon listat e kandidatëve për KLGJ dhe KLP

Avokati i Popullit Erinda Ballanca ka publikuar listën e kandidatëve nga shoqëria civile dhe avokatia që kanë aplikuar për Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe në Këshillin e Lartë të Prokurorisë. Ajo që bie në sy në listën e publikuar janë emrat e ish-kryetares së KQZ-së Lefterije Lleshi dhe avokatit Sajmir Visha. Avokati i Popullit do të vijojë më tej me fazat e tjera të procesit që përfshijnë verifikimin e plotësimit të kushteve ligjore të kandidatëve si dhe zhvillimin e procedurës së vlerësimit dhe renditjes së tyre në bazë të kritereve profesionale dhe morale, duke garantuar një proces të drejtë dhe të bazuar në meritë.

Njoftimi i Avokatit të Popullit

Në përfundim të afatit të aplikimit për paraqitjen e shprehjes së interesit për anëtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë nga Avokatia dhe Shoqëria Civile si dhe për anëtar të Komisionit të Shoqërisë Civile që do të kryejnë verifikimin paraprak të kandidaturave për anëtarin që përfaqëson shoqërinë civile në Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe në Këshillin e Lartë të Prokurorisë, Avokati i Popullit publikon si më poshtë listën e kandidatëve/organizatave aplikues. Ndërkohë, theksojmë faktin se kësaj liste mund t’i bashkangjiten edhe aplikantët/organizatat të cilët mund të kenë dërguar aplikimin e tyre brenda datës përkatëse me postë sipas rregullave ligjore për vlefshmërinë e aplikimit.

• LISTA ME KANDIDATË PËR ANËTARË TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR NGA
AVOKATIA

1. Erind Germenji
2. Saimir Vishaj
3. Emiljano Hajrulla
4. Adrian Leka
5. Artan Reçi
6. Eduard Allamani
7. Saimir Kola
8. Mirela Murati
9. Erind Merkuri
10. Ilir Alushi
11. Alban Alimema
12. Entela Shehaj
13. Fatos Lazimi
14. Julian Kola
15. Sokol Dedndreaj
16. Valbona Greva
17. Eris Hysi
18. Klodian Gjermeni
19. Margarita Kola
20. Përparim Kalo
21. Donata Lepenica
22. Albens Tabaku
23. Bledar Bajri
24. Odise Xhelita
25. Petrit Gaçi
26. Daniel Ndrekaj
27. Eduard Mullaraj
28. Albana Tushe

• LISTA ME KANDIDATË PËR ANËTARË TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR NGA SHOQËRIA CIVILE

1. Violanda Theodhori
2. Diana Dervishi
3. Erion Fejzulla
4. Nertila Sadedini
5. Lefterije Lleshi
6. Nada Dollani
7. Zef Macaj
8. Edison Hoxha
9. Altin Hazizaj
10. Andi Muratej
11. Altin Shegani
12. Juelda Lamçe

• LISTA ME KANDIDATË PËR ANËTARË TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË NGA AVOKATIA

1. Erind Germenji
2. Saimir Vishaj
3. Adrian Leka
4. Emiljano Hajrulla
5. Artan Reçi
6. Eduard Allamani
7. Saimir Kola
8. Mirela Murati
9. Erind Merkuri
10. Entela Shehaj
11. Ilir Alushi
12. Alban Alimema
13. Julian Kola
14. Margarita Kola
15. Perparim Kalo
16. Donata Lepenica
17. Albens Tabaku
18. Daniel Ndrekaj
19. Petrit Gaçi
20. Bledar Bajri
21. Odise Xhelita
22. Eduard Mullaraj
23. Albana Tushe

• LISTA ME KANDIDATË PËR ANËTARË TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË NGA SHOQËRIA CIVILE

1. Rezarta Abdiu
2. Diana Dervishi
3. Erion Fejzulla
4. Nertila Sadedini
5. Lefterije Lleshi
6. Nada Dollani
7. Zef Macaj
8. Altin Hazizaj
9. Andi Muratej
10. Altin Shegani
11. Juelda Lamçe

• LISTA E ORGANIZATAVE TË SHOQËRISË CIVILE PËR ANËTAR TË KOMISIONIT TË SHOQËRISË CIVILE QË DO TË KRYEJNË VERIFIKIMIN PARAPRAK TË KANDIDATURAVE PËR ANËTARIN QË PËRFAQËSON SHOQËRINË CIVILE NË KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR DHE NË KËSHILLIN E LARTË TË PROKURORISË

1. Komiteti Shqiptar i Helsinkit
2. Shoqata e të Verbërve të Shqipërisë
3. Qendra “Aleanca Gjinore për Zhvillim”
4. Qendra “Qëndresa Qytetare”
5. Qendra Shqiptare për Qeverisje të Mirë
6. Fondacioni “Kontribut për Edukim”
7. Qendra Shqiptare për një Zhvillim të Qëndrueshëm

Në përmbushje të detyrimeve që rrjedhin nga ligji nr.115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, Avokati i Popullit do të vijojë më tej me fazat e tjera të procesit që përfshijnë verifikimin e plotësimit të kushteve ligjore të kandidatëve si dhe zhvillimin e procedurës së vlerësimit dhe renditjes së tyre në bazë të kritereve profesionale dhe morale.

Avokati i Popullit garanton publikun dhe kandidatët se do të zbatojë me përpikmëri të tëra procedurat ligjore për të realizuar një proces të drejtë e të bazuar mbi meritë. Ky njoftim bëhet në kuadër të transparencës së procesit.

SHKARKO APP