Vrasja u bë kryelajm në mbarë Europën, ja sa vite burg rrezikon “burri vrasës”

Babis Anagnostopoulos është emri në i përfolur në Greqi e jo vetëm. Teksa po përgatitet që të kërkojë falje për vrasjen e tmerrshme të gruas 20-vjeçare, pasi të dalë në gjyq, gjyqtarët dhe juristët do të thirren të shpallin vendimin e tyre përfundimtar për 32-vjeçarin. Sipas ndjekjes penale që është ngritur kundër tij, piloti 32-vjeçar akuzohet për dy krime dhe dy kundërvajtje dhe dënimet e parashikuara nga Kodi Penal për krimet specifike janë këto:

– Për krimin e vrasjes me dashje të kryer në një gjendje të qetë mendore, paragrafi 1 i nenit 299 të Kodit Penal, thotë se “kush vret një tjetër dënohet me burgim të përjetshëm ose me burgim të përkohshëm të paktën dhjetë vjet”. Nëse akti nuk është i mirëmenduar shqiptohet burgimi deri në 15 vjet.

– Për veprën penale të keqpërdorimit të kafshëve parashikohet dënimi me burgim deri në 10 vjet. Ekziston gjithashtu një gjobë deri në 500 njësi ditore, shuma e së cilës përcaktohet nga 50 deri në 100 euro secila.

– Për kundërvajtjen e akuzës së rreme sepse bëri të dyshuar të tjerë, neni 230 i Kodit Penal përcakton se “kushdo që bën fajtor një të dyshuar tjetër, ose pretendon në mënyrë të rreme në fillim se është kryer një krim ose kundërvajtje, do të dënohet me burgim deri në deri në një vit ose një gjobë”.

– Së fundmi, për kundërvajtjen e depozitimit të rremë të vazhdueshëm në autoritete, paragrafi 1 i nenit 224 të Kodit Penal parashikon si më poshtë:”Kushdo që, ndërsa merret në pyetje si palë ose dëshmitar në një gjykatë ose para një autoriteti kompetent për të kryer një ekzaminim të çështjes në fjalë, me vetëdije paraqet informacion të rremë në lidhje me atë rast ose mohon ose fsheh të vërtetën, do të dënohet me burgim në të paktën tre muaj deri në tre vjet dhe një gjobë “.

Në total nëse Babis Anagnostopoulos nuk do të dënohet me burgim të përjetshëm mund të dënohet me rreth 30 vite burg, ose me burgim të përjetshëm dhe rreth 15 vite burg.

SHKARKO APP