UNESCO, 185 mijë USD fonde gjatë katër viteve të fundit

Kriza financiare që nisi në vitin 2008 reduktoi jo pak fondet nga programe të ndryshme, përfshi këtu edhe ato të Kombeve të Bashkuara, siç është UNESCO.

Megjithatë, Shqipëria ka arritur të sigurojë financime në disa fusha të veçanta gjatë programit 2012 – 2016.

Në total janë lëvruar 185,000 dollarë nga fondi bazë, ndërsa ka pasur financime edhe përmes burimeve të tjera, raportohet në dokumentet e UNESCO-s që në total shkojnë deri në  2.1 mln euro.

Fushat në të cilat është shtrirë ky financim janë : qeverisja dhe sundimi i ligjit, ekonomia dhe mjedisi, zhvillimi rajonal dhe lokal, si dhe politikat sociale. Fusha e tretë ka arritur të thithë ‘pjesën e luanit’ me rreth 70,000 dollarë.

Aktivitetet mbështetëse të UNESCO-s do të vazhdojnë edhe gjatë 2017-ës, sipas planit trevjeçar, kryesisht në shkencë dhe edukim, por edhe në projektet ndërkufitare.

UNESCO gjatë fillimit të këtij viti pritet të shprehet edhe për nisjen e procedurave për caktimin e zonës shqiptare të Liqenit të Ohrit si pasuri botërore e mbrojtur. Kjo do të jetë pasuria e katërt që do të mund të listohet në UNESCO, pas Butrintit, Gjirokastrës dhe Beratit.

SHKARKO APP