Kontakt – Gazeta Koha Jone

Kontakt

Kontakt
Gazeta “Koha Jone” themeluar si e pavarur me datë 11 Maj 1991.
Botues: Nikoll LESI . Adresa e redaksisë: Rruga “Sami Frasheri”, Pallatet e Aviacionit të Vjetër Nr. 2, TIRANE

Na kontakto: redaksia@kohajone.com / reklama@kohajone.com. Tel: 0697044477